Milieuaspecten

Bij het (ver-)bouwen of het uitvoeren van energetische maatregelen kan een omgevingsvergunning of melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting nodig zijn.

De meest voorkomende activiteiten of ingedeelde inrichtingen zijn: